Қазақстанның өркениетаралық және дінаралық диалогқа қосқан үлесі
Мемлекет ұлтаралық татулықты, діни еркіндікті сақтау барысында жүйелі жұмыс жүргізіп келеді.